Bæredygtighed

Fra lineær til cirkulær økonomi.Bedre. Miljø.

I samarbejde med interiørarkitekten bistår vi med løsninger, der optimerer produktets levetid og belastning (TCO), og opdaterer eller sender produkter til videre brug.

Udgangspunktet er optimering, herunder valg af materialer/møbler miljø, og klima med aftræk i den givne målsætning og ramme.

Produkter med lang levetid er altid godt for miljøet.

Vores agenda har udspring i en række prioriterede punkter, alle med optimering af TCO og levetid for øje:

• Nye produkter i de rigtige materialer med længst mulig levetid

• Opdatering af eksisterende møbler, hvor dette giver mening i forhold til garanti og levetid

• Igangsat proces for beregning af CO2 aftryk for egne produkter

Rethink, Reduce, Reuse & Recycle

Vi arbejder som en naturlig del af vores proces mod de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Særligt verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og Produktion og 17: Partnerskaber for handling har stor fokus