BESKYTTELSE AF PERSONDATA

Denne politik gælder for http://www.JENSENplus.dk, som ejes og drives af JENSENplus, Frederiksdalvej 8, 8940 Randers SV (CVR. 33 95 91 76). JENSENplus er underlagt den danske persondatalov og enhver behandling af personoplysninger sker under iagttagelse af persondataloven. JENSENplus er i medfør af persondataloven at betragte som dataansvarlig for de oplysninger, der registreres om kunder og besøgende på hjemmesiden.

JENSENplus indsamler på forskellig vis oplysninger om dig i forbindelse med, at du anvender hjemmesiden. Denne politik beskriver hvilken type oplysninger, vi indsamler, hvordan vi behandler disse, og hvem du kan kontakte, såfremt du har spørgsmål eller kommentarer til vores retningslinjer.

 

HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLER VI
JENSENplus indhenter oplysninger om vores brugere på to måder: Gennem såkaldte 'cookies' (se næste afsnit) og gennem registrering (se nedenstående).

Ved køb på hjemmesiden indsamler JENSENplus kundens navn, adresse, telefon/mobilnummer samt e-mail. Denne data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Vi benytter endvidere EPAY som betalingsformidler, når du betaler med Dankort/kreditkort på JENSENplus.dk . EPAY er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende krav for betalingsindløsere, herunder krav til sikkerhed. Endvidere er DIBS ansvarlig for, at kreditkortnumre og koder sikkerhedsmæssigt håndteres i henhold til de krav, som er opstillet i henhold til Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

Ud over købssituationen indsamler JENSENplus også om personoplysninger, i forbindelse med tilmelding til nyhedsbreve, konkurrencer eller andre tjenester. JENSENplus indsamler i denne forbindelse navn, adresse, e-mail og stillingsbetegnelse. Du skal give dit samtykke til at komme på vores mailingliste, således at du løbende modtager nyhedsbreve samt invitationer til events og konkurrencer. Denne service kan du til enhver tid omkostningsfrit til- og afmelde.

 

HVEM DELER VI PERSONOPLYSNINGER MED? 
Vores hjemmeside bliver hostet af eksterne leverandører, som behandler oplysningerne på vores vegne og efter instruks fra os. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre tredjeparter.

 

ÆNDRING AF RETNINGSLINJER
JENSENplus forbeholder sig ret til at opdatere og ændre retningslinjerne i denne politik. Når vi gør det, retter vi også datoen for 'senest opdateret' nederst i dokumentet.

 

DIN TILKENDEGIVELSE OG ÆNDRING/SLETNING AF PERSONLIGE DATA 
Når du besøger JENSENplus accepterer du ovenstående retningslinjer.

Hvis dine personlige oplysninger ændrer sig, eksempelvis din e-mail, eller hvis du ikke længere ønsker at bruge de tjenester, som du har tilmeldt dig på www.JENSENplus.dk,  er det muligt at opdatere eller slette dine personlige oplysninger ved enten at logge ind på din konto på JENSENplus.dk eller sende en e-mail til info@JENSENplus.dk.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få korrigeret dine personlige oplysninger, hvis der er behov herfor.