HANDELSBETINGELSER HOS JENSENplus

Hos JENSENplus kan du handle enkelt, sikkert og af Danmarks største udvalg af møbler. Vi sender varen direkte til dig, og fragten er gratis til adresser på fastlandet og brofaste øer, uanset hvor meget du handler for. Dog kan der være et minimumsbeløb.

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af varer på JENSENplus.dk til levering i Danmark (dog ikke Grønland og Færøerne), medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

JENSENplus.dk ejes og drives af:

JENSENplus
Frederiksdalvej 8
8940 Randers SV
tlf. 8711 4010
CVR-nr. 33 95 91 76,

JENSENplus sælger kun til erhverv, virksomheder og offentlige institutioner.

 

BETALING MED KORT
Der er mulighed for betaling med Dankort, VISA/Dankort, VISA, Mastercard og Diners.

50% af beløbet bliver trukket på din konto i forbindelse med at der fremsendes en ordrebekræftelse. Restbeløbet trækkes på din konto umiddelbart inden varen/-ene afgår fra vores lager.

JENSENplus beregner ikke gebyr for betaling med kort. Kortudstederen kan dog pålægge gebyr.

 

ORDREBEKRÆFTELSE
Senest 24 timer efter du har bestilt en vare hos os, modtager du en henvendelse eller en ordrebekræftelse pr. mail. Ordrebekræftelsen indeholder en forventet leveringsdato. Modtager du ikke en henvendelse eller en ordrebekræftelse, bør du tjekke mappen ”Uønsket post” eller dit ”spamfilter”. Finder du heller ikke din ordrebekræftelse her, bør du kontakte JENSENplus, så vil vi verificere din e-mail adresse. 


LEVERING
Nedenstående leveringsbetingelser er kun gældende for adresser på fastlandet samt brofaste øer. For levering til ikke-brofaste øer, henvises til afsnit ”Levering til ikke-brofaste øer”.

 

LEVERINGSMÅDE
Levering sker primært med Meisner Transport, som leverer ved kantsten, med mindre andet er aftalt. Mindre varer sendes med GLS/PostDanmark, og dette vil fremgå på ordrebekræftelsen.

Den forventede leveringstid er typisk 1 - 4 uger afhængig af produktet. Udvalgte produkter kan leveres indenfor 1 - 3 hverdage. Vær opmærksom på, at varer på samme ordre kan komme ad flere omgange, og med forskellige fragtmænd, da varerne kan komme fra forskellige leverandører. 

 

VIGTIGT VED LEVERING
Transportskader skal straks ved modtagelsen af varen gøres gældende overfor fragtmanden, samt noteres på fragtbrevet. Hvis dette ikke sker, kan der ikke senere reklameres over transportskader. 

Ydermere, er det er dit ansvar som kunde, at sikre at der er nogen til at modtage levering.

Normalt bliver din ordre leveret til kantsten på hverdage mellem kl. 08.00 og 16.00. Du bliver kontakt af Meisner Transport eller din kontakt hos JENSENplus ang. nøjagtig leveringstidspunkt.

Kan fragtmanden ikke komme af med sine varer, og er det ikke aftalt, at ordren må stilles, tager fragtmanden ordren med retur til vores lager. Herefter kontakter fragtfirmaet dig for aftale af nyt leveringstidspunkt. 
Bemærk, at en genlevering koster kr. 500 ex moms

 

LEVERING TIL IKKE-BROFASTE ØER
Bor du på en ikke-brofast ø i Danmark skal du kontakte kundeservice for andre fragtpriser. Vi tilstræber naturligvis altid at finde den billigste og hurtigste løsning, så du kan få den bedste pris. Det er dog vigtigt i denne forbindelse, at være opmærksom på, at JENSENplus’ gratis fragt ikke gælder til ikke-brofaste øer i Danmark.

Det er derfor nødvendigt, at du kontakter vores kundeservice, såfremt du stadig ønsker at bestille varer til en ikke-brofast ø.

 

PRISER
Alle priser er oplyst inkl og excl moms.

Vi forbeholder os ret til at annullere en handel, hvis der er opgivet forkerte priser på hjemmesiden, da disse er automatisk beregnet. Ligeledes forbeholder JENSENplus sig ret til at begrænse antallet af solgte enheder til særlig markedsført pris.

 

REKLAMATION
Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte som ordentlig forretningsbrug kræver.

Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks give sælger besked. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Sælger kan frit vælge at afhjælpe manglen eller foretage omlevering. Såfremt sælger anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, for købers regning og risiko, returnere den angivelige mangelfulde vare til sælger i original emballage. Sælger forbeholder sig ret til kun at modtage den angivelige defekte del.


Reklamationer på mangler og brækage forårsaget i erhvervsmæssige sammenhænge accepteres ikke.

Der gælder 1 års reklamationsret fra den oprindelige fakturadato. Eventuelle reklamationer, medfører ikke forlængelses af reklamationsperioden

  

FARVER
Selvom vi har gjort en stor indsats for at angive farver og kvaliteter så nøjagtigt som muligt på JENSENplus online shop, kan computeres farver og skærmopløsninger variere. Vi kan derfor ikke garantere, at din skærm gengiver farven helt korrekt. Er der tvivl om farven, kan du bestille en materialeprøve på tlf. 8711 4010.

Vi anser det ikke for en mangel, at en farvenuance ikke er som forventet. Dette er ermed ikke reklamationsberettiget.

FORBEHOLD 
Vi tager forbehold for prisfejl, tastefejl, udsolgte varer og force majeure, herunder leveringssvigt fra vores leverandører.

 

RETURRET
Der er ingen returret på varer solgt til erhvervskunder

 

IMMATERIALLE RETTIGHEDER
Enhver leverance af produkter sker med respekt af de pågældende producentens immaterielle rettigheder og sælger er uden ansvar af nogen art for købers handlinger i strid med disse rettigheder.

  

ANSVARSBEGRÆNSNING
JENSENplus påtager sig intet ansvar for tab forårsaget ved forsinkelse, mangler eller anden misligholdelse, medmindre tabet er forårsaget ved grov uagtsomhed fra JENSENplus’ side. JENSENplus påtager sig intet ansvar for indirekte tab, herunder tabt fortjeneste, avancetab, driftstab, goodwill, tab af kundekreds, løbende omkostninger og andre økonomiske konsekvenstab.

  

EJENDOMSFORBEHOLD
Sælger forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inklusive leveringsomkostninger samt eventuelle renter og omkostninger er betalt fuldt ud. Køber forpligter sig til at holde leverancen forsikret og skadefri indtil hele købesummen er lagt.

LOVVALG OG VÆRNETING
Køb af varer på online shop JENSENplus er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole.

BESKYTTELSE AF PERSONDATA
Denne politik gælder for http://www.JENSENplus.dk, som ejes og drives af JENSENplus, Frederiksdalvej 8, 8940 Randers SV (CVR. 33 95 91 76). JENSENplus er underlagt den danske persondatalov og enhver behandling af personoplysninger sker under iagttagelse af persondataloven. JENSENplus er i medfør af persondataloven at betragte som dataansvarlig for de oplysninger, der registreres om kunder og besøgende på hjemmesiden.

JENSENplus indsamler på forskellig vis oplysninger om dig i forbindelse med, at du anvender hjemmesiden. Denne politik beskriver hvilken type oplysninger, vi indsamler, hvordan vi behandler disse, og hvem du kan kontakte, såfremt du har spørgsmål eller kommentarer til vores retningslinjer.


HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLER VI
JENSENplus indhenter oplysninger om vores brugere på to måder: Gennem såkaldte 'cookies' (se næste afsnit) og gennem registrering (se nedenstående).

Ved køb på hjemmesiden indsamler JENSENplus kundens navn, adresse, telefon/mobilnummer samt e-mail. Denne data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes.

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Vi benytter endvidere DIBS som betalingsformidler, når du betaler med Dankort/kreditkort på JENSENplus.dk . DIBS er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende krav for betalingsindløsere, herunder krav til sikkerhed. Endvidere er DIBS ansvarlig for, at kreditkortnumre og koder sikkerhedsmæssigt håndteres i henhold til de krav, som er opstillet i henhold til Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Læs mere her.

Ud over købssituationen indsamler JENSENplus også om personoplysninger, i forbindelse med tilmelding til nyhedsbreve, konkurrencer eller andre tjenester. JENSENplus indsamler i denne forbindelse navn, adresse, e-mail og stillingsbetegnelse. Du skal give dit samtykke til at komme på vores mailingliste, således at du løbende modtager nyhedsbreve samt invitationer til events og konkurrencer. Denne service kan du til enhver tid omkostningsfrit til- og afmelde.


HVEM DELER VI PERSONOPLYSNINGER MED?
Vores hjemmeside bliver hostet af eksterne leverandører, som behandler oplysningerne på vores vegne og efter instruks fra os. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre tredjeparter.


ÆNDRING AF RETNINGSLINJER
JENSENplus forbeholder sig ret til at opdatere og ændre retningslinjerne i denne politik. Når vi gør det, retter vi også datoen for 'senest opdateret' nederst i dokumentet.


DIN TILKENDEGIVELSE OG ÆNDRING/SLETNING AF PERSONLIGE DATA
Når du besøger JENSENplus accepterer du ovenstående retningslinjer.

Hvis dine personlige oplysninger ændrer sig, eksempelvis din e-mail, eller hvis du ikke længere ønsker at bruge de tjenester, som du har tilmeldt dig på www.JENSENplus.dk,  er det muligt at opdatere eller slette dine personlige oplysninger ved enten at logge ind på din konto på JENSENplus.dk eller sende en e-mail til info@JENSENplus.dk.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få korrigeret dine personlige oplysninger, hvis der er behov herfor.


COOKIES
Denne cookies politik gælder for JENSENplus.dk, ejet af JENSENplus, Frederiksdalvej 8, 8940 Randers SV. CVR nr. 33 95 91 76.


HVORFOR BRUGER VI COOKIES?
Når du besøger JENSENplus.dk placeres der automatisk en cookie på dit IT-udstyr (computer, tablet eller smart phone). En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din web browser (f.eks. Internet Explorer, Firefox, Safari, etc.) og som registrerer dig som unik bruger. Denne cookie identificerer JENSENplus’ webserver, når du besøger JENSENplus.dk og registrerer anvendelsen heraf.

En cookie er en passiv fil og kan ikke sprede computervirus, eller andre skadelige programmer, som fx spyware eller malware. 


TYPER AF COOKIES
Cookies opdeles oftest i "session cookies" og "persistent cookies". Session cookies udløber som oftest enten i løbet af eller ved udgangen af en browsersession. Session cookies lagres altså ikke i længere perioder på dit IT-udstyr.

Persistent cookies varer flere browsersessioner. Persistent cookies kan følge dig rundt på nettet og vil kunne lagres i længere perioder på dit udstyr. Dette er dog ikke altid tilfældet og visse persistent cookies kan have en begrænset levetid.

Derudover skelnes der mellem 1. part cookies og 3. part cookies.

1. part-cookies afsættes af den side, du besøger. Ved besøg på JENSENplus.dk vil det altså være JENSENplus, der sætter en 1. part cookie.

3. part-cookies afsættes af en tredjepart, som har elementer indlejret på den side, du besøger. Fx bruger vi på denne hjemmeside værktøjer, som Google Analytics og dermed sættes cookies af en tredjepart (Google). Du kan se mere om vores brug af Google Analytics nedenfor.


COOKIES PÅ JENSENPLUS.DK
JENSENplus anvender cookies med henblik på at analysere og optimere brugernes oplevelse af hjemmesiderne.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. De hjælper med at få overblik over dit besøg. På den måde kan JENSENplus løbende optimere og målrette hjemmesiden til brugernes behov og interesser. Cookies husker fx, om du er logget ind, hvad du har lagt i en indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden.


HVORDAN BESKYTTER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?   
Det er vigtigt for JENSENplus, at dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Adgangen til alle registrerede brugerdata på www.JENSENplus.dk er begrænset til betroede medarbejdere, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om oplysninger om vores brugere håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder.

JENSENplus krypterer alle dine kontooplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktion af NETS. Bemærk, at også siden, hvor du giver dine kontooplysninger ser anderledes ud end resten af shoppen. Dette skyldes krav fra NETS om, at siden skal være sikker og oplysninger krypterede.

JENSENplus har en overordnet persondatapolitik, som også gælder for brug af cookies. Du kan læse mere her. (Link til beskyttelse af persondata).


COOKIES FRA GOOGLE ANALYTICS
På JENSENplus.dk anvender vi Google Analytics for at analysere hvordan brugerne anvender hjemmesiden. De oplysninger, som cookien indsamler om din brug (trafikdata, herunder din IP-adresse), sendes til og gemmes på Googles servere i USA.

Google bruger oplysningerne til at evaluere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om aktiviteten på hjemmesiden og yde andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på hjemmesiden og brugen af internettet. Google kan også videregive oplysningerne til tredjemand, hvis loven kræver det, eller hvis tredjemand behandler oplysningerne på Googles vegne.

Google Analytics sætter to typer cookies: En persistent cookie, der viser, om brugeren er tilbagevendende, hvor brugeren kommer fra, hvilken søgemaskine, der er brugt, keywords osv.

Sessionscookies, som bruges til at vise, hvornår og hvor længe en bruger er på sitet. Sessionscookies udløber efter hver session, det vil sige, når du lukker din fane eller browser.

Google sammenkører ikke din IP-adresse med andre oplysninger, som Google ligger inde med.

Læs mere om Google Analytics cookies og Googles persondatapolitik her: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html


SOCIALE MEDIER
Det er muligt for dig at dele og markere sider fra JENSENplus.dk via sociale medier som f.eks. Facebook og LinkedIn. Disse sociale medier kan lagre cookies. Vi opfordrer dig til at læse de sociale mediers poltikker for cookies og persondata. 


SÅDAN AFVISER DU BRUGEN AF COOKIES
Du kan afvise lagring af cookies på din computer ved at vælge de relevante indstillinger i din browser. Vær dog opmærksom på, at hvis du besøger JENSENplus.dk uden cookies, kan du måske ikke bruge alle hjemmesidens funktioner. Eftersom en cookie lagres hos dig, er det altid muligt for dig at se, ændre eller slette disse cookies.

Vi håber, at du vil tillade de cookies JENSENplus.dk anvender.  Disse cookies hjælper os med at forbedre brugeroplevelsen på vores hjemmeside.

Ønsker du ikke at modtage cookies fra JENSENplus.dk, kan du i de fleste nyere browsere vælge avancerede cookieindstillinger under internetindstillinger og tilføje JENSENplus.com til listen over websites, hvor du vil blokere cookies. Her kan du også slette de cookies, som din browser har gemt.

 

JENSENplus

Randers, 1. Maj 2017